۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

خرید دانستني هاي زندگي زناشويي


دانستنيهاي زندگي زناشويي,دانستنيهاي زندگي زناشويي,ازدواج,خرید,فروش,اینترنتی,پستی,جنسی,روابط,آموزش

دانستنيهاي زندگي زناشويي

محصول محبت را به همسرتان هديه كنيد.

آموزشهاي قبل ، حين و بعد از ازدواج

مجموعه آموزشي ارزنده با نكات كامل

مورد نياز جوانان براي ازدواج موفق

آموزش هاي پيش از ازدواج در ۲۰ جلسه آموزشي

همسرتان عاشقتان خواهدبود اگر…!

مجردها و متاهل ها… حتما اين مجموعه را ببينيد

با استفاده از اين مجموعه ارزشمند با تمامي نكات مربوط به بعد از ازدواج

از جمله :مباحث عقد و نامزدي

روابط خصوصي زن و مرد

و شيوه هاي تربيت فرزند و … آشنا خواهيد شد.

2 DVD

ISBN : 978-600-5096-18-7

قيمت : 7000 تومان

خريد پستي خريد پستي

با استفاده از اين مجموعه آموزشي ارزنده با نكات كامل مورد نياز جوانان

براي ازدواج موفق از جمله:

صحبت هايي كه در جلسه خواستگاري بايد مطرح شود

معيارهاي همسرگزيني

جلسات بعد از خواستگاري و …. آشنا خواهيد شد.

قيمت : 7000 تومان

خريد پستي خريد پستي

مجموعه كامل آموزش هاي پيش از ازدواج در ۲۰ جلسه آموزشي شامل :
جلسات اول و دوم و سوم –زندگي و جايگاه عشق
جلسات چهارم و پنجم– هنگامه ازدواج
جلسات ششم , هفتم , هشتم و نهم–تعريف معيارهاي ازدواج
جلسات يازدهم و دوازدهم همسرگزيني و انتخاب
جلسات دوازدهم و سيزدهم–بهتر بشناسيم
جلسات چهاردهم و پانزدهم — نقش والدين در ازدواج فرزندان
جلسات شانزدهم , هفدهم و هجدهم–خواستگاري
جلسات نوزدهم و بيستم — نكاتي پيرامون ازدواج موفق

قيمت : 7000 تومان

خريد پستي خريد پستي

موضوعات موجود در اين محصول :
- دوران عقد و نامزدي
- دوران استقلال
- جهيزيه عروس
-انتظارات زوجين از يكديگر
- شيوه هاي تامين ابراز وجود

قيمت : 7000 تومان

خريد پستي خريد پستي

- ارتباط كلامي ميان زوجين
- نحوه برقراري ارتباط در خانواده
- مباني دين در استحكام خانواده
- هنر معيشت در زندگي
- زمان فرزند آوري
- وظايف دوران بارداري
- عوامل موثر در تربيت فرزند
- تربيت فرزند و نيازهاي جسمي ، جنــســي ، رواني و عاطفي
- تاثير محيط در تربيت فرزند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر